دارای۳ سال ضمانت
تشک رویا 8 , تشکی فنری است که دارای رویه نقش دوزی شده از جنس ژاکارد است . تشک رویا 8 تشکی نرم است و قابلیت ارتجاعی بالای دارد .
تشک رویا 7 در گذشته با نام آرام توسط شرکت رویا نامیده میشد .
تشک رویا 8 مناسب افراد جوان و زیر 75 کیلو است . این تشک , تشکی با قابلیت فنری زیاد است و نرم میباشد .