دارای ضمانت ۵ ساله

شک رویا 6 تشک طبی و فنری با قابلیت محافظت از ستون فقرات است . اسکلت فنری رویا 6 تقویت شده است .

تشک رویا 6 بسیار راحت برای خواب است . همچنین رویه ژاکارد نقش دوزی شده این تشک بسیار زیباست .

تشک رویا 6 دارای ارتفاع 23 سانتیمتر میباشد .

تشک رویا 6 , تشکی طبی و فنری است و ایده مناسبی برای وزن زیر 80 کیلوگرم است .