ضمانت ۵ ساله
تشک رویا 10 , تشکی کاملا طبی است که از تلفیق اسفنج و ریباند ساخته شده است . تشک رویا 10 بدون فنر می باشد .
ارتفاع این تشک 22 سانتیمتر میباشد .
تشک رویا 10 مناسب کسانی است که تشک بدون فنر کاملا طبی می خواهند . کسانیکه پزشکشان تشک طبی را جهت استفاده معرفی کرده از این تشک میتوانند بهره بگیرند .