آدرس:

شعبه مرکزی:

اهواز ، خیابان شریعتی ، خیابان مقابل سینما بهمن (فلسطین)، خیابان شهید آهنگری ، بین سعدی و حافظ
تلفن: ۳۲۹۲۳۷۱۹     ۳۲۹۲۳۷۲۰   ۳۲۲۳۰۶۷۶-۰۶۱

همراه:  ۰۹۱۶۱۱۸۷۰۰۵

شعبه۲:

کیانپارس نبش اسفند غربی کالای خواب صفاریان  تلفن:۳۳۷۶۸۰۲۷-۰۶۱

View Larger Map